Vishal Paricharcha avam Branch Opening - Mukti Kon Pathe ? Arthat : Vartman Arajkata aur hamare mukti ka marg : Samajik Andolan, Date 07 June 2015, Sunday, 06:00 PM, Place - Triratna Bhuddha Vihar, Village - Bangaon, Tehsil - Pandhurna, District - Chhindwara (M.P.)